© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Hackspettsmat …

Hackspetten överlever vintern –
äter 2 000 frön om dagen.

Just den här häller har samlat mat till sina ungar.

Foto: Torbjörn Sandling
2016-06-05