Träden lägger hinder

Det är inte alltid lätt att ta sig fram på vägen när skogen lägger in sitt veto. Vi följde en gammal väg som bara blev smalare och smalare. Gräset växte högt, men de små träden  som också trängdes på vägens mittsträng var inte sämre. Groparna och stenarna gjorde inte saken bättre. Droppen blev när ett träd demonstrativt lagt sig tvärs över vägen, men problem är till för att lösas och vi fick en underbar dag på magasinet. Foto: Margaretha