Trädgårdsmästarna

Ibland behöver man inte anlita en trädgårds arkitekt det sköter naturen själv om. Äppelträdet beskärs med jämna mellanrum av en för oss inte synlig typ. …