Trädgårdsmästarna

Ibland behöver man inte anlita en trädgårds arkitekt det sköter naturen själv om. Äppelträdet beskärs med jämna mellanrum av en för oss inte synlig typ. Fina jämna snitt av inte allt för stora tänder kortar av grenarna, formar kronan. Vi har inget att säga till om saken.
Vid vattenbrynet har en annan specialist tagit sig an uppgiften att ge oss sjöutsikt. Lite diskret har några ungträd plockats ner. Vår trädexpert som är vegetarian kommer förmodligen tillbaks senare och vi lär inte få se något då heller, eftersom han och hans fru är skymnings- eller nattaktiva.  De lever i ett livslångt parförhållande och det kan man lätt förstå med tanke på deras livsprojekt, att bygga sig en rejäl hydda. Hur de tänkt sig design och utformning får alltså bli en överraskning.

Foto: 21 juni 2014, Margaretha Dahl Sandling