Muddus,

vägen dit har fina leder att gå efter, sköna rastplatser och fin utsikt. Enklast når man Muddus via bilvägen från Liggadammen. Från vägslutet i Skaite går en vandringsled mot Muddusfallet och Måskoskårsånationalpark.

   

Muddus nationalpark är unik genom att en så stor areal orörd skog och myr skyddats. Nästan halva parken består av myrmarker. Terrängen är flack med endast enstaka bergshöjder.

Foto: Margaretha och TorbjörnSandling

Muddus

    nationalpark har många ansikten. Det är djupa raviner med forsande vatten, myrar, stränder, eldhärjade skogar. Överallt i Muddus ser man spår av äldre skogsbränder. Den senaste stora skogsbranden ägde rum 2006.

En dag här är inte bortkastad tid och vi njöt av vår dag.
Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling