Muddus,

vägen dit har fina leder att gå efter, sköna rastplatser och fin utsikt. Enklast når man Muddus via bilvägen från Liggadammen. Från vägslutet i Skaite går en vandringsled mot Muddusfallet och Måskoskårsånationalpark.

   

Muddus nationalpark är unik genom att en så stor areal orörd skog och myr skyddats. Nästan halva parken består av myrmarker. Terrängen är flack med endast enstaka bergshöjder.

Foto: Margaretha och TorbjörnSandling