Tag: växter

Bäverns gamla arbetsplats

Bäverns gamla arbetsplats

 är i ständig förnyelse. Nya träd tillkommer och markområdet förändras. Foto: Torbjörn Sandling 2016-06-03 .

 

Bäverns tillhåll

Bäverns tillhåll

Bävern väljer verkligen vackra platser att bo och leva i.      Foto: Torbjörn Sandling

 

Äppelträd och harar

Äppelträd och harar

är ingen bra kombination, inte sedd ur vår synvinkelt alltså. Däremot har haren haft ett bra mellanmål på nära håll. Den har antagligen suttit på …