© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Bäverns tillhåll

Bävern väljer verkligen vackra platser att bo och leva i.

     Foto: Torbjörn Sandling