© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Bäverns gamla arbetsplats

 är i ständig förnyelse. Nya träd tillkommer och markområdet förändras.
Foto: Torbjörn Sandling
2016-06-03

.